"new beach" — Słownik kolokacji angielskich

new beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa plaża
  1. new przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However long it takes for the development of new beaches, one thing is clear.

    Podobne kolokacje: