"need some time" — Słownik kolokacji angielskich

need some time kolokacja
Popularniejsza odmiana: need time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj kiedyś
  1. need czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I need time to think things over, do some more work.

    Podobne kolokacje:

podobne do "need some time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "need some time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne