"need several time" — Słownik kolokacji angielskich

need several time kolokacja
Popularniejsza odmiana: need time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba kilka czas
  1. need czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I need time to think things over, do some more work.

    Podobne kolokacje: