"native wit" — Słownik kolokacji angielskich

native wit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrodzone poczucie humoru
  1. native przymiotnik + wit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've let you struggle along by yourself at first in order that you may see the traps that native wit alone will fall into.

powered by  eTutor logo