"quick wit" — Słownik kolokacji angielskich

quick wit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bystry umysł
  1. quick przymiotnik + wit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She also had a quick wit and an answer to everything.

    Podobne kolokacje:

podobne do "quick wit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quick wit" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik