"wit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wit rzeczownik

rzeczownik + wit
Kolokacji: 6
rapier wit • acid wit • De Wit • Antoni Wit • trademark wit • ...
wit + czasownik
Kolokacji: 4
wit makes • wit comes • wit helps • wit begins
czasownik + wit
Kolokacji: 17
keep one's wits • use one's wits • lose one's wits • match wits • know for one's wit • ...
przymiotnik + wit
Kolokacji: 57
quick wit • dry wit • sharp wit • sly wit • great wit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. quick wit = bystry umysł quick wit
2. dry wit = ironiczne poczucie humoru dry wit
3. sharp wit = cięty dowcip sharp wit
4. sly wit = chytry dowcip sly wit
przyimek + wit
Kolokacji: 12
to wit • of wit • with wit • for one's wit • out of one's wits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.