"native student" — Słownik kolokacji angielskich

native student kolokacja
Popularniejsza odmiana: Native student
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny student
  1. native przymiotnik + student rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But today, we all know that far too many Native students drop out of high school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo