"Native student" — Słownik kolokacji angielskich

Native student kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinny student
  1. native przymiotnik + student rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But today, we all know that far too many Native students drop out of high school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo