BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"native society" — Słownik kolokacji angielskich

native society kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tubylcze społeczeństwo
  1. native przymiotnik + society rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In particular, what were the rights of the native American societies?

powered by  eTutor logo