BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"native dialect" — Słownik kolokacji angielskich

native dialect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny dialekt
  1. native przymiotnik + dialect rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was a long time ago, and they were all speaking in their native dialects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo