"native chief" — Słownik kolokacji angielskich

native chief kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny szef
  1. native przymiotnik + chief rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then he turned and introduced her to the native chief.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo