BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"native ally" — Słownik kolokacji angielskich

native ally kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny sojusznik
  1. native przymiotnik + ally rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was active against the French and their native allies.

powered by  eTutor logo