"native United State" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: native state
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tubylcze zjednoczone państwo
 1. native przymiotnik + State rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  This is done because the community has no native state of its own.

  Podobne kolokacje:
 2. native przymiotnik + state rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  This is done because the community has no native state of its own.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo