"narrow beach" — Słownik kolokacji angielskich

narrow beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąska plaża
  1. narrow przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She was on a narrow beach with a black shiny cliff behind her.

powered by  eTutor logo