"name manager" — Słownik kolokacji angielskich

name manager kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownik imienia
  1. name czasownik + manager rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new owners could very likely also have decided to name their own manager.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo