"resign as manager" — Słownik kolokacji angielskich

resign as manager kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrezygnuj jako kierownik
  1. resign czasownik + manager rzeczownik
    Silna kolokacja

    After three years with the club he resigned as manager in 2008.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo