BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"retire as a manager" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź na emeryturę jako kierownik
  1. retire czasownik + manager rzeczownik
    Silna kolokacja

    Her mother retired as a manager in Cornell's human resources office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo