"name Woman" — Słownik kolokacji angielskich

name Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman named
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię Kobieta
  1. name czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But today she put a woman named Bradley on report.

    Podobne kolokacje: