"nagonka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagonka" po polsku

nagonka

rzeczownik
 1. bashing  
 2. heat ****
  • obława policyjna, nagonka, nalot slang [policzalny]
   There's a heat in our district, let's run! (W naszej dzielnicy jest nalot, uciekajmy!)
   The police arrested him during a heat. (Policja aresztowała go podczas nalotu.)
 3. battue
  • nagonka (np. w czasie polowania)
 4. hate campaign
 5. pile-on  
 6. haterade AmE potocznie

Powiązane zwroty — "nagonka"

rzeczownik
naganiacz = barker +1 znaczenie

"nagonka" — Słownik kolokacji angielskich

hate campaign kolokacja
 1. hate rzeczownik + campaign rzeczownik = nagonka
  Luźna kolokacja

  A similar hate campaign was triggered by a study published in the Lancet earlier this year.

powered by  eTutor logo