Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"my love" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "my love" po angielsku

wykrzyknik
 1. kochanie, miłości moja
  My darling, would you like to spend New Year's Eve in Paris? (Kochanie, czy chciałabyś spędzić Sylwestra w Paryżu?)
  My dear, you are the love of my life. (Kochanie, jesteś miłością mojego życia.)
obrazek do "love" po polsku Crazy Little Thing Called Love The Science of Love obrazek do "love" po polsku
czasownik
 1. kochać [przechodni]
  I love her so much! (Kocham ją tak bardzo!)
  You know I love you, don't you? (Wiesz, że cię kocham, prawda?)
 2. uwielbiać [przechodni]
  She loves children. (Ona uwielbia dzieci.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. miłość (uczucie) [niepoliczalny]
  Love is in the air. (Miłość jest w powietrzu.)
 2. miłość (osoba, którą się kocha) [policzalny]
  You have been my only love. (Byłaś moją jedyną miłością.)
  We've been married for over fifty years, my love. (Jesteśmy małżeństwem od ponad pięćdziesięciu lat, moja miłości.)
 3. umiłowanie, miłość, uwielbienie [policzalny lub niepoliczalny]
  He is known for his love of pizza. (On jest znany ze swojego umiłowania pizzy.)
  Her love for shoes is gigantic. (Jej umiłowanie do butów jest gigantyczne.)
 4. zero (o liczbie punktów w grze, np. w tenisie) [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. Kocham Cię.
  "I love you." "I love you too." ("Kocham cię." "Ja ciebie też.")
  I love you. With all my heart. (Kocham cię. Całym moim sercem.)

powered by  eTutor logo