Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"my darling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "my darling" po angielsku

wykrzyknik
 1. kochanie, miłości moja
  My darling, would you like to spend New Year's Eve in Paris? (Kochanie, czy chciałabyś spędzić Sylwestra w Paryżu?)
  My dear, you are the love of my life. (Kochanie, jesteś miłością mojego życia.)
wykrzyknik
 1. kochanie
  How are you, darling? (Jak się masz, kochanie?)
  Darling, can you pass me the newspaper? (Kochanie, możesz mi podać gazetę?)
rzeczownik
 1. ulubieniec, ulubienica, faworyt, faworytka [policzalny]
  She's the darling of the audience. (Ona jest ulubienicą publiczności.)
  You know Claire, she's the darling of our team. (Znasz Claire, ona jest faworytką naszego zespołu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. drogi, najukochańszy, najdroższy
  She's always been my darling sister. (Ona zawsze była moją najukochańszą siostrą.)
  My darling wife is an angel. (Moja najukochańsza żona jest aniołem.)
  link synonim: cher

powered by  eTutor logo