Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"mrugnięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mrugnięcie" po polsku

mrugnięcie

rzeczownik
 1. wink *
  • mrugnięcie, mruganie [policzalny]
   Her wink distracted me. (Jej mrugnięcie rozproszyło mnie.)
   The wink at me was quick but I saw it and decided to talk with this girl. (Mrugnięcie do mnie było szybkie, ale dostrzegłem je i postanowiłem pogadać z tą dziewczyną.)
   link synonim: blink
 2. blink **
  • mruganie, mrugnięcie (oczami)
   The blink of an eye can change everything. (Mrugnięcie oczami może zmienić wszystko.)
   link synonim: wink
obrazek do "wink" po polsku
czasownik
 1. wink *
  • mrugnąć (okiem), puścić oczko
   Did you see that? She winked at me. (Widziałeś to? Puściła do mnie oczko.)
   I never wink at girls. (Ja nigdy nie mrugam do dziewczyn.)
 2. blink **
  • mrugać, mrugnąć (szybko zapalać się i gasnąć) [nieprzechodni]
   The red light was blinking on my answering machine. (Czerwona lampka mrugała na mojej automatycznej sekretarce.)
obrazek do "blink" po polsku
czasownik
 1. bat **
  • mrugać (szybko zamykać i otwierać oczy)
   He didn't even bat an eye. (On nawet nie mrugnął okiem.)
   He is batting because he has some sand in his eye. (On mruga, bo ma trochę piasku w oku.)
 2. flicker *
 3. nictitate , także: nictate  
 4. blink **

Powiązane zwroty — "mrugnięcie"

rzeczownik
czasownik
Zobacz także: mrugnąć do kogoś