"moral choice" — Słownik kolokacji angielskich

moral choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moralny wybór
  1. moral przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only the living can make a rational and moral choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo