"monastic setting" — Słownik kolokacji angielskich

monastic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasztorne ustawienie
  1. monastic przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The tradition of a Christian life of "constant prayer" in a monastic setting began in this period.

    Podobne kolokacje: