TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"military authority" — Słownik kolokacji angielskich

military authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): militarna władza
  1. military przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Florida became subject to the military authority of the federal government in 1867.