"merely run" — Słownik kolokacji angielskich

merely run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedynie pobiec
  1. run czasownik + merely przysłówek
    Luźna kolokacja

    It seems to me that I merely ran into some hard substance which barred my way.

    Podobne kolokacje: