PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"memorial book" — Słownik kolokacji angielskich

memorial book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka pomnika
  1. memorial rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Eight memorial books have been published thus far.