"meet in the season" — Słownik kolokacji angielskich

meet in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkaj za porę roku
  1. meet czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Their teams will not meet in the 1992 regular season.

podobne do "meet in the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "meet in the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik