"mean several time" — Słownik kolokacji angielskich

mean several time kolokacja
Popularniejsza odmiana: mean time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczać kilka czas
  1. mean czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I don't mean time simply in the sense that it's more difficult to find a good man after the age of 30 than before.

    Podobne kolokacje: