"maximize use" — Słownik kolokacji angielskich

maximize use kolokacja
Popularniejsza odmiana: maximize the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmaksymalizuj wykorzystanie
  1. maximize czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Third, we have to maximize the use of our resources.

    Podobne kolokacje: