BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"maximize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

maximize czasownik

maximize + rzeczownik
Kolokacji: 59
maximize profits • maximize one's chances • maximize efficiency • maximize the value • maximize one's potential • ...
czasownik + maximize
Kolokacji: 5
designed to maximize • help maximize • try to maximize • seek to maximize • maximize while minimizing
maximize + przyimek
Kolokacji: 12
maximize in • maximize to • maximize for • maximize on • maximize from • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.