"mature tree" — Słownik kolokacji angielskich

mature tree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojrzałe drzewo
  1. mature przymiotnik + tree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All the mature trees in the area were cut down.

powered by  eTutor logo