"mature man" — Słownik kolokacji angielskich

mature man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojrzały człowiek
  1. mature przymiotnik + man rzeczownik
    Silna kolokacja

    Why, he was a mature young man and the captain of a thousand men!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo