"mature woman" — Słownik kolokacji angielskich

mature woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojrzała kobieta
  1. mature przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the time I knew her, she was a mature woman.

powered by  eTutor logo