"large tree" — Słownik kolokacji angielskich

large tree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże drzewo
  1. large przymiotnik + tree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The large trees in the park are probably from around 1850.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo