"marry a woman" — Słownik kolokacji angielskich

marry a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poślub kobietę
  1. marry czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He then married the woman who was the mother of his child.

    Podobne kolokacje: