ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"marry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

marry czasownik

marry + rzeczownik
Kolokacji: 147
marry widow • marry one's daughter • marry one's wife • marry one's sister • marry one's cousin • marry one's son • marry a time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
3. marry one's wife = brać ślub czyjś żona marry one's wife
4. marry one's sister = brać ślub czyjś siostra marry one's sister
6. marry one's son = brać ślub czyjś syn marry one's son
8. marry one's husband = brać ślub czyjś mąż marry one's husband
10. marry one's mother = brać ślub czyjś matka marry one's mother
11. marry Elizabeth = poślub Elizabeth marry Elizabeth
12. marry one's father = brać ślub czyjś ojciec marry one's father
13. marry one's niece = brać ślub czyjś bratanica marry one's niece
14. marry one's brother = brać ślub czyjś brat marry one's brother
15. marry Mary = poślub Marię marry Mary
16. marry one's girlfriend = brać ślub czyjś dziewczyna marry one's girlfriend
18. marry Margaret = poślub Margaret marry Margaret
  • He also married an American woman, who was his third wife.
  • Yet even then, he had married a woman who turned out to have little interest in having more children.
  • He then married the woman who was the mother of his child.
  • In 1952 he married an English woman, and they had three children.
  • His father moved to Europe and married a woman who had four kids.
  • Two years after that, in 1688, he married a woman without money.
  • Either he married the woman or was killed for it by the woman's family.
  • My brother married a woman who runs her own business.
  • As everyone knew, he had married the same woman twice.
  • In 1930 he married the woman who had helped him through the crisis.
20. marry Anne = poślub Anne marry Anne
21. marry a man = poślub człowieka marry a man
23. marry one's friend = brać ślub czyjś przyjaciel marry one's friend
24. marry a princess = poślub księżniczkę marry a princess
25. marry granddaughter = poślub wnuczkę marry granddaughter
26. marry children = poślub dzieci marry children
27. marry a prince = poślub księcia marry a prince
28. marry one's partner = brać ślub czyjś partner marry one's partner
29. marry Maria = poślub Maria marry Maria
30. marry an heiress = poślub spadkobierczynię marry an heiress
czasownik + marry
Kolokacji: 30
plan to marry • refuse to marry • intend to marry • want to marry • agree to marry • decide to marry • wish to marry • ...
marry + przyimek
Kolokacji: 36
marry off • marry since • marry before • marry to • marry into • ...
marry + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 29
marry twice • eventually marry • later marry • marry secondly • marry young • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.