"manage for several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządzaj przez kilka pór roku
  1. manage czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also managed in the minors for three seasons.