ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make larger" — Słownik kolokacji angielskich

make larger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyń większy
  1. make czasownik + large przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The building had to be made larger to house them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo