"make kids" — Słownik kolokacji angielskich

make kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki dzieci
  1. make czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He offers sound advice; make sure kids learn to love the game first, and, always, try.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo