"make for ones" — Słownik kolokacji angielskich

make for ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierować się
  1. make czasownik + one rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The leaky old windows made way for more efficient ones.

    Podobne kolokacje: