"major corporation" — Słownik kolokacji angielskich

major corporation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna korporacja
  1. major przymiotnik + corporation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A major American corporation, and they didn't even answer the phone.

powered by  eTutor logo