BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"corporation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

corporation rzeczownik

rzeczownik + corporation
Kolokacji: 311
News Corporation • Chrysler Corporation • Microsoft Corporation • Broadcasting Corporation • Intel Corporation • Sony Corporation • ...
corporation + rzeczownik
Kolokacji: 14
corporation counsel • corporation tax • corporation law • Corporation Act • corporation official • ...
corporation + czasownik
Kolokacji: 120
corporation uses • corporation makes • Corporation says • corporation pays • owned by the News Corporation • ...
czasownik + corporation
Kolokacji: 67
include corporations • corporation owned • form a corporation • sell to corporations • corporation established • ...
przymiotnik + corporation
Kolokacji: 102
large corporation • major corporation • multinational corporation • American corporation • big corporation • private corporation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
  • A major American corporation, and they didn't even answer the phone.
  • But the next call might be for information on some major corporations by a former executive who is now out of a job.
  • It's no different than taking over a major corporation and having to fight for success.
  • They had already turned down offers by major corporations to buy the company.
  • "I always wanted to work for a major corporation," she said.
  • I've been the chief executive officer of a major corporation for many years now.
  • Both of his parents worked for major corporations, and they moved frequently.
  • She was one of just four women heading major American corporations.
  • There is also talk of major corporations taking a personal interest in that ball, which would only drive the price higher.
  • Others are major corporations, essentially drug companies without the drugs.
3. multinational corporation = koncern międzynarodowy, przedsiębiorstwo międzynarodowe (firma posiadająca wiele oddziałów w różnych krajach) multinational corporation
8. non-profit corporation = organizacja non-profit non-profit corporation
9. public corporation = spółka akcyjna public corporation
10. new corporation = nowa korporacja new corporation
15. international corporation = międzynarodowa korporacja international corporation
16. giant corporation = olbrzymia korporacja giant corporation
17. Japanese corporation = Japońska spółka Japanese corporation
18. global corporation = światowa korporacja global corporation
19. not-for-profit corporation = organizacja not-for-profit not-for-profit corporation
21. Norwegian Broadcasting Corporation = Norweska Spółka do spraw radia i telewizji Norwegian Broadcasting Corporation
22. local corporation = lokalna korporacja local corporation
23. huge corporation = olbrzymia korporacja huge corporation
24. industrial corporation = przemysłowa korporacja industrial corporation
25. independent corporation = niezależna korporacja independent corporation
27. powerful corporation = potężna korporacja powerful corporation
przyimek + corporation
Kolokacji: 19
against corporations • by corporations • from corporations • between corporations • for corporations • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.