"Major corporation" — Słownik kolokacji angielskich

Major corporation kolokacja
Popularniejsza odmiana: major corporation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważna korporacja
  1. major przymiotnik + corporation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A major American corporation, and they didn't even answer the phone.

powered by  eTutor logo