"major celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

major celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna sława
  1. major przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Since then, she has become a major celebrity and good friend of Randolph's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo