"local celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

local celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowa sława
  1. local przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And in the process he has become a local celebrity.

powered by  eTutor logo