ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"minor celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

minor celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drugorzędna sława
  1. minor przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Silna kolokacja

    I mean, they were in the same class, he was a little odd, and something of a minor celebrity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo