"major breakthrough" — Słownik kolokacji angielskich

major breakthrough kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny przełom
  1. major przymiotnik + breakthrough rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In February 1975, the police had their first major breakthrough.

powered by  eTutor logo