BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"big breakthrough" — Słownik kolokacji angielskich

big breakthrough kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki przełom
  1. big przymiotnik + breakthrough rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My biggest breakthrough during the first six months came in the flexibility department.

powered by  eTutor logo