BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major authority" — Słownik kolokacji angielskich

major authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna władza
  1. major przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result of his work with the mining industry, Robinson became a major authority on mine ventilation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo